1 year ago

làm bằng cấp 3 giả

Chính vì thế học trò đừng quá lệ thuộc vào Google để không bị lười suy nghĩ và tư duy”, Vũ nói thêm. Hai phần khảo sát độc lập và tách biệt nhau.
Với khuân mặt phấn khởi, Ngọc Nam- họ read more...1 year ago

nhận làm bằng cấp 3

Chính thành thử học sinh đừng quá lệ thuộc vào Google để không bị lười nghĩ suy và tư duy”, Vũ nói thêm. Hai phần khảo sát độc lập và tách biệt nhau.
Với bộ mặt náo nức, Ngọc Nam- học read more...